Studerende nyder godt af fynske webshops

Studerende nyder godt af fynske webshops

Omsætningen indenfor e-handel spirer lystigt på Fyn, og det er der især én gruppe, der nyder godt af. Her tænkes der på de fynske studerende, som får flere og flere jobmuligheder med blandt andet at pakke og afsende ordre. Mange webshops skaber deltidsjob, der egner sig perfekt til studerende. Til gengæld får de fynske webshops adgang til billig og fleksibel arbejdskraft.

Få jobs i studiebyerne

Det er især de studerende, som er glade over de nye jobmuligheder. Der er stor jobmangel for unge i flere af de danske studiebyer, og det rammer hårdt. Studerende er en del af befolkningsgruppen, som har særlig stort behov for den ekstra indtægt, som et fritidsjob giver.

Problemet med jobmangel til studerende, opstår primært i de danske byer, hvor der ligger et stort universitet – det vil sige København, Århus, Aalborg og Odense. Af netop denne grund betyder den fynske e-handelsvækst så meget for de studerende på Odense Universitet.

Væksten fortsætter

Den danske ungdom har meget at byde ind med i forhold til de danske webshops, og det er desuden vigtigt at huske på, at mange af dem har kompetencer til mere end bare at pakke vare. Dette vil mange webshops opdage efterhånden som væksten på e-handelsmarkedet fortsætter.

Ungdommen er vokset op med teknologi og har fået det ind med modermælken. Derfor kan det også varmt anbefales at vende blikket mod universitet, når store forandringer skal laves på webshoppen. Der er mange unge, som er i gang med en relevant uddannelse. De er ivrige efter at teste deres evner, vil gerne tjene lidt ekstra og brænder for deres arbejdsfelt. Dette kan give unikke resultater.

Under alle omstændigheder kan man ikke komme uden om, at ungdommen og den fynske e-handel har stor glæde af hinanden, og man kan kun håbe, at dette gensidige forhold vil fortsætte med at udvikle sig.