Guide: Sådan får du dagpengemodtagere i praktik

Guide: Sådan får du dagpengemodtagere i praktik

I og med at der er rigtig mange danskere, der hvert år bliver dagpengemodtagere, fordi de ikke kan finde det rette job, er der derfor også brug for flere virksomheder, der ønsker at tage dagpengemodtagere ind i praktik.

Nogle mener at det kun er en belastning, men for mange virksomheder, kan der være mange gode fordele ved at have en dagpengemodtager i praktik.

For det første er det vigtigt, at understrege for dig som virksomhedsejer, at det ikke vil komme til at koste dig noget. Jobcentret og kommunen vil udbetale dagpenge i ugerne, hvor praktikanten er i praktik i din virksomhed.

Samtidig kan der være mulighed for at finde en god fremtidig medarbejder, som du måske ikke vil have mødt på nogen anden måde.

Kontakt kommunen

Det første du skal gøre, hvis du ønsker fremadrettet, at kunne få dagpengemodtagere i praktik i din virksomhed er, at kontakte din kommune, der med stor sandsynlighed vil bede dig om, at kontakte jobcentret i din kommune.

Herfra vil de gemme dine oplysninger i deres database og kontakte dig, hvis de har en dagpengemodtagere, der vil kunne passe godt ind i din virksomhed med de rette kompetencer. Det kan også være, at praktikanten ikke har alle kompetencer, men så kan der være mulighed for at dygtiggøre praktikanten i løbet af praktikperioden.

Hvis du får praktikanter fra et af flere kurser for ledige, kan du også få hjælp af kursusudbyderen til det praktiske med kommunen.

Job med løntilskud

Efter praktikperioden er over, vil du ikke kunne få selvsamme dagpengemodtager i praktik hos dig igen i din virksomhed, men du vil godt kunne modtage en anden dagpengemodtager i praktik.

Er du en mellemstor virksomhed med 5-10 ansatte, vil der også være mulighed for at kunne få mere end en dagpengemodtager i praktik ad gangen.

Det er god og gratis arbejdskraft for din virksomhed og samtidig er du med til at dygtiggøre en eller flere dagpengemodtager i deres egne kompetencer, der forhåbentlig kan være med til at give dem et fremtidigt job. Dette job kunne evt. være i din virksomhed eller i en lignende virksomhed, hvor der kræves samme kompetencer.

Der er også muligheden der hedder, at du efter praktikantens praktikperiode er over, ansætter vedkommende med løntilskud i op til 6 måneder og 4 måneder ved offentlige virksomheder. Du vil som virksomhedsejer blot skulle udbetale en overenskomstmæssig løn, hvis det er en privat virksomhed.

Er det en offentlig virksomhed, vil du skulle udbetale løn af samme størrelse som dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse.