Ebusiness Fyn mener: flere investeringer skal øge væksten på Fyn

Ebusiness Fyn mener: flere investeringer skal øge væksten på Fyn

Væksten på Fyn har igennem de sidste ti år været blandt de laveste i landet når man sammenligner på tværs af både kommuner og regioner. Således viste en undersøgelse fra DI at selv før finanskrisen var væksten på Fyn 0.5 % lavere end i resten af landet da økonomien var inde i en højkonjunktur. Hvis denne tendens skal vendes er der brug for flere investeringer på Fyn, både fra det offentlige og den private sektor, hvis Fyn skal have forhåbninger om ikke at blive det næste udkants-Danmark midt i landet.

Flere offentlige investeringer i elektronik og højhastighedbredbånd

En af de vigtigste områder der burde investeres på Fyn er fortsat i højhastighedbredbånd så alle egne af Fyn inklusive de mange øer altid har adgang til internet dækning. Den nuværende regering har tidligere bevilliget støttemidler til dette formål men der kunne stadig foretages større investeringer end det er tilfældet i dag. Investeringer i højhastighedbredbånd i hele landet anslås at koste op imod 17 milliarder kroner, men på trods af dette store beløb viser flere internationale undersøgelser at investeringer i bredbånd og internetforbindelser er blandt de hurtigste investeringer til at tjene sig selv hjem igen. Her på Fyn er der ingen tvivl om at det vil skabe stor værdi og ved at være forbundet med resten af landet bliver risiciene for at ende som udkants-Danmark markant mindre.

En ambitiøs plan for H.C. Andersens lufthavn

Et andet sted der er plads til flere investeringer er i H.C Andersens lufthavn. I disse år har man i Aalborg stor succes med at øge antallet af flyafgange og det har hurtigt gjort Aalborg til en langt mere attraktiv by at investere i og starte virksomhed da det bliver lettere at rejse til udlandet. Set i lyset af at der bor omtrent lige mange mennesker i Nordjylland som der gør i Fyn og omegn burde det være muligt at tiltrække flere flyruter til Fyn. Dette ville udover at give fynboerne bedre muligheder for at rejse på ferie også gøre det lettere for fynsk erhvervsliv at tiltrække udenlandske virksomheds besøg og dermed flere investeringer og vidensdeling.

Flere investeringer i uddannelses sektoren

Som en sidste ting burde politikerne overveje at lægge deres investeringer der hvor vi allerede kan se de skaber værdi og et af de steder er i uddannelses sektoren.  I de sidste år er Syddansk Universitet stormet frem som en af de mest populære universiteter, når man ser bort fra København og Aarhus Universitet. Fyn skal ligesom resten af landet leve af viden, og kun ved at tiltrække de dygtigste hjerner, kan Fyn få tilført den viden og knowhow der skal til for at trække væksten op igen.